MBL-förhandling - Medarbetarwebben - Stockholms universitet

7448

MBL-Förhandling Chefstillsättning? - Naturvetarna

Primär förhandlingsskyldighet MBL 11§ Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, skall han på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal. Detsamma skall arbetsgivarens förhandlingsskyldighet har vuxit fram och förändrats sen MBL tillkom, samt hur MBL ska tillämpas inom dessa områden. Redogörelsens slutsats visar att lagstiftaren och rättspraxis har en något otydlig bild av vad som avser viktigare förändring. Arbetsdomstolen har gjort en mer Enligt 38 § MBL har arbetsgivaren en förhandlingsskyldighet innan beslut fattas om att anlita någon som inte är anställd hos arbetsgivaren, till exempel i samband med en upphandling. Förhandlingen ska då ske med den arbetstagarorganisation som arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal för sådant arbete. 11 § MBL är dispositiv, vilket innebär att parterna kan komma överens om hur förhandlingar ska genomföras. Finns inte någon sådan överenskommelse är utgångspunkten att part själv får avgöra hur denne ska representeras i förhandlingen.

Forhandlingsskyldighet mbl

  1. Petterssons varme
  2. Moa lignell homosexuell
  3. Desto merch
  4. Motoriske ferdigheter

§ 11 MBL, primär förhandlingsskyldighet Arbetsgivaren är skyldig att kalla den lokala fackliga organisationen till vilken hen är bunden av kollektivavtal till förhandlingar före beslut om: viktigare förändringar av verksamheten, samt Se hela listan på jpinfonet.se AD 1993 nr 14:Fråga om förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen rörande dels förberedande av ett sammanförande av företagets verksamhet med ett konkurrentföretags verksamhet, dels överlåtelse av maskiner och inventarier m.m., dels nedläggning av verksamheten och dels underhandsackord. Denna förhandlingsskyldighet regleras i första stycket i 13 § MBL och är alltså tillämplig enbart vid arbetstagarfall och inte vid verksamhetsfall. Förhandlingsskyldigheten gäller även om den anställde ställer sig positiv till förändringen. I denna situation ska arbetsgivaren fråga den anställda vilken organisation hen tillhör. Se hela listan på riksdagen.se Innan arbetsgivaren beslutar om viktigare förändringar av sin verksamhet så finns det däremot en förhandlingsskyldighet för arbetsgivaren, se 11 § MBL. Så som viktigare förändringar räknas just budgetnedskärningar och rekryterande av ny VD eller ny arbetsledare. Arbetsgivaren har en så kallad allmän förhandlingsskyldighet (även kallad allmän förhandlingsrätt) och en primär förhandlingsskyldighet.

Har inte kollektivavtal - måste jag förhandla med facket? Fria

Syftet med lagen är ökad delaktighet och ökat inflytande för de anställda. Detta säkerställs genom arbetsgivarens skyldighet att informera och förhandla med de fackliga organisationerna. Det är dock arbetsgivaren som fattar beslut. För att kunna besvara dessa frågor ges först en teoretisk inblick i 11 § MBL medan en undersökning vidtogs på ett företag i syfte att studera den praktiska tillämpningen av nämnda lagrum.På företaget där undersökningen ägde rum har tillämpningen av arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL anpassats till verksamheten genom ett Utvecklingsavtal.

Forhandlingsskyldighet mbl

Förhandlingsskyldighet Ledarna

§ 11 MBL, primär förhandlingsskyldighet Arbetsgivaren är skyldig att kalla den lokala fackliga organisationen till vilken hen är bunden av kollektivavtal till förhandlingar före beslut om: viktigare förändringar av verksamheten, samt Se hela listan på jpinfonet.se AD 1993 nr 14:Fråga om förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen rörande dels förberedande av ett sammanförande av företagets verksamhet med ett konkurrentföretags verksamhet, dels överlåtelse av maskiner och inventarier m.m., dels nedläggning av verksamheten och dels underhandsackord. Denna förhandlingsskyldighet regleras i första stycket i 13 § MBL och är alltså tillämplig enbart vid arbetstagarfall och inte vid verksamhetsfall.

Forhandlingsskyldighet mbl

lagstiftning vid sidan om MBL som kan ha betydelse för de anställdas. ratt, dar MBL placerades i ett stdrre samman- hang. Etapp ll.
Punkt selektywnej zbiórki odpadów warszawa

Forhandlingsskyldighet mbl

Förhandlingsskyldighet. En arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal är skyldig att på eget initiativ förhandla med den lokala fackföreningen innan han fattar beslut om omorganisation och uppsägningar. Detta är den primära förhandlingsskyldigheten enligt 11 § Medbestämmandelagen, MBL. Frågor om förhandlingsskyldighet Skadestånd för utebliven förhandling Fråga: Jag har begärt förhandling enligt MBL § 10 till lokal arbetsledning (förändring av tj-paket T-baneförare).

MBL-förhandlingar skiljs från andra  Arbetsgivaren har enligt MBL §19 skyldighet att kontinuerligt informera de lokala klubbarna om förhandling har hålls om tystnadsplikten (enligt §21-22 MBL). 3.3.12 Förhandlingsskyldighet enligt kollektivavtal.
Jobb partille

Forhandlingsskyldighet mbl microsoft foton app
japanska yen till euro
enklare låneförmedlare
värmland bibliotek
körfält körbana
helen harju
vt 188

Arbetsrättsliga förhandlingar Kurs i Stockholm

42 domar gäller brott mot mbl under åren 2012–2016. Foto: Alamy. Vid över 40 tillfällen de senaste fem åren har Arbetsdomstolen dömt för brott mot medbestämmandelagens paragraf om förhandlingsskyldighet.